ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ) ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಸುಜಲ III ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ   ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Wed, 07 0.50 27.90 62.50 0.80 18.00
Thu, 08 44.80 27.00 74.10 0.90 20.52
Fri, 09 96.10 28.15 81.35 0.90 24.30

 ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (ರೂ./ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ    ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ
ಸರಕು
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
ಎಪಿಎಂಸಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ